شروع رویداد
پنج‌شنبه ۳ خرداد ۹۷ ۱۲:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۳ خرداد ۹۷ ۱۸:۰۰

مکان رویدادقم

موضوع رویدادفنی، مهندسی و صنعت / معماریhttps://evand.com/events/6666694