شروع رویداد
دوشنبه ۱۳ شهریور ۹۶ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۲۳ شهریور ۹۶ ۲۳:۰۰

مکان رویدادتهران
موضوع رویدادسرگرمی / بازی


https://evand.com/events/igl2017