هوش مصنوعی رابطه تنگاتنگی با علوم مختلف دارد که از مهمترین آنها میتوان به منطق ریاضی و مهندسی نام برد که کمک زیادی به علم رباتیک کرده است و موجب شده انسان به پیشرفت های قابل توجهی دست یابد. بعلاوه در هوش تجاری که مقوله ای از هوش مصنوعی است با جست و جو، استفاده از فناوری ها، ابداع، آزمون و تصمیم گیری کسب و کار مردم و همچنین بازار های جهانی و به طور کل اقتصاد جهانی به پیشرفت های زیادی رسیده است
تکنولوژی ها - شرکت نرم افزاری گلکسی وب