خلاصه Merger (ادغام) و Acquisition (خرید) است. زمانی است که یک استارتاپ توسط شرکت بزرگتر از خود با اهداف استراتژیک خریداری می شود و یا با شرکتی هم اندازه ادغام می گردد. در حالت خرید، صاحبین سهام در ازای دریافت مبلغی بر اساس ارزش شرکت آنرا واگذار می نمایند.


۱۶ واژه و اصطلاح استارتاپی برای کارآفرینان نوپا - آواتک