مدتیست به دلیل معرفی شدن لامپ های کم مصرف، مردم هم به دلیل کم شدن چشم گیر هزینه های انرژی، علاقه زیادی به استفاده از این محصول نشان داده و پر طرفدار شده. به همین لحاظ سرمایه کذارانی به سمت تولید این محصول اشتیاق نشان داده اند و باعث شده شرکت ها در این زمینه زیاد شوند. برای ثبت شرکت لامپ کم مصرف، باید از وزارت صنایع مجوز گرفت. این شرکت ها معمولا در دو غالب شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص تشکیل می گردند که شرایط به شکل زیر است:
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است، در اسم شرکت باید عبارت "با مسئولیت محدود" قید شود.
• شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد :
شرایط مورد نیاز :
ـ وجود حداقل 2 نفر عضو
ـ حداقل سرمایه 1,000,000 ریال
ـ تعهد به پرداخت کل سرمایه
• مدارک مورد نیاز :
- تصویربرابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی شرکاء و مدیران
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از دفاتر پلیس + 10
- امضای اقرارنامه
- اخذ مجوز در صورت نیاز
- دو نسخه تقاضانامه
- دو جلد شرکتنامه
- دو برگ اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
• شرکت سهامی خاص :
شرکت هایی هستند که سرمایه آنها به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. مقدار سرمایه لازم در این شرکت ها نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. توجه داشته باشید که حتماً باید "عبارت سهامی خاص" قبل یا بعد از نام شرکت به صورت واضح قید گردد.
• شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی خاص به قرار ذیل است
شرایط لازم :
ـ حداقل سرمایه مورد نیاز صد هزار تومان
ـ حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی پرداخت شود.
ـ حداقل 3 نفرعضو به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.
• مدارک لازم :
- کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضاء
- اقرارنامه امضا شده
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- اخذ مجوز درصورت مجوزی بودن موضوع
- تنظیم وکالتنامه به نام وکیل چنانچه امورتوسط وکیل انجام گردد.