اوبر از ۱۰ شهریور سرویس جدید wheelchair-friendly خود را در لندن راه اندازی کرد . با توجه به محدود بودن و آزمایشی بودن این سرویس کاربرانی که UberWAV را درخواست می کنند باید کمی بیش از حد معمول برای درخواست خود صبر کنند . طبق اظهارات اوبر این سرویس به زودی با حداقل تاخیر ۲۵ دقیقه در میادین اصلی شهر و ۴۰ دقیقه در سایر مکانها در دسترس خواهد بود . همچنین اوبر اعلام کرد که رانندگان آموزش دیده UberWAV دارای تخصص خاص در حمل و نقل این گونه افراد هستند و امنیت مسافر را تا مقصد تضمین می کنند .
اوبر سرویس جدید حمل نقل برای افراد معلول را در لندن راه اندازی کرد - ایران استارتاپ اولین سایت اخبار استارتاپهای ایرانی و خارجی