مشاورمدیرعامل و مدیرکل دفتر بازرسی تامین اجتماعی گفت: سومین همایش سراسری کارشناسان حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات، در مرداد ماه سالجاری به مدت دو روز در شیراز برگزار می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر مسعود یوسفی ضمن بیان این مطلب، درخصوص اهداف همایش مذکور گفت: این همایش با عنوان نظارت کارآمد در سازمان پاسخگو در روزهای ٢٦ و ٢٧ مرداد ماه سال جاری، در شیراز برگزار می شود و اهدافی همچون ارتقاء سطح علمی کارشناسان شاغل در حوزه بازرسی، تبادل اندیشه ها و ایجاد فهم مشترک، تبیین نقش پاسخگویی به شکایات مردم در استقرار نظارت همه جانبه و ارتقاء سلامت اداری را دنبال می نماید.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف برگزاری این همایش، ایجاد تعامل مثبت بین دفتر بازرسی مدیرعامل با مدیران صف و ستاد در قلمرو های بیمه ای و درمانی و اقتصادی است و این مجموعه یکی از مهمترین وظایف خویش را پاسداشت و صیانت از حقوق و زحمات بی دریغ مجموعه مدیران و کارکنان صدیق و خدوم سازمان می داند. وی ادامه داد: بدیهی است این مهم محقق نخواهد شد مگر با حضور به موقع و اثربخش بازرسی مدیرعامل پیش از ورود سیستهای نظارتی برون سازمانی. به عبارت دیگر شایسته است پیش از آنکه دیگران به حساب سازمان، رسیدگی نمایند با کنترل درون سازمانی، به حساب خویش رسیدگی نمائیم.
وی افزود: بهترین روش نظارت، تقویت مقوله نظارت خود کنترلی بر سلامت عملکرد سازمان است.
دکتر یوسفی اضافه کرد: این مراسم با حضور دکتر سیدتقی نوربخش مدیرعامل، دکتر عباس کبریایی زاده رئیس هیات مدیره، معاونین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و صاحب نظران و اساتید برجسته این حوزه برپا می شود.
مشاورمدیرعامل و مدیرکل دفتر بازرسی تامین اجتماعی گفت: در سال های اخیر تعامل مثبتی میان سازمان متبوع و سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شده است و در این همایش با دعوت از مدیران ارشد سازمان یاد شده، به دنبال ارتقاء سطح تعاملات فی مابین دو دستگاه هستیم.
وی در ادامه افزود: شکایت را می توان به عنوان شکل مثبتی از بازخورد و وسیله ای برای استقرار مکانیزم تعامل بهینه دستگاهها با مردم تعریف کرد ضمن آنکه یکی از راهبردهای اساسی بیان شده از سوی مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی، پاسخگویی شفاف و صریح به جامعه مخاطب است از اینرو در همایش یاد شده در تلاش هستیم به تبیین این موضوعات بپردازیم.


http://www.tamin.ir/News/Item/30342/2/30342.html