برنامه یا تقویم محتوایی یک منبع با قابلیت اشتراک‌گذاری‌ست که در آن همه‌ی فعالیت‌های مربوط به بازاریابی محتوایی یک شرکت برنامه‌ریزی و زمان‌بندی می‌شود.
به برنامه یا تقویم محتوایی به این چشم نگاه نکنید که صرفا یک لیست است از محتواهایی که باید درج بشود! فایده اصلی تقویم محتوایی این است که شفافانه می‌توانید ببینید که محتواهایتان به چه صورت در طول سال توزیع می‌شوند. این موضوع به شما اجازه می‌دهد که:

  • برای مناسبت‌ها و رویدادهای مختلفی که برایتان اهمیت کلیدی دارند، می‌توانید برنامه‌ی محتوایی مخصوصشان را بچینید.
  • می‌توانید متوجه شوید که محتواهایی که دارید، در چه زمان‌هایی ناقصند. به بیانی دیگر، متوجه می‌شوید که کدام جاهای خالی را باید با محتوا پر کنید.
  • می‌توانید متوجه شوید که در چه زمان‌هایی محتوای آماده برای درج دارید، و اگر بخواهید باز هم محتوا تولید کنید، برای چه زمانی باید این کار را انجام دهید.

زمانی که یک برنامه مشخص برای تولید محتوا دارید، می‌توانید جریان مناسبی از محتوا را در هر مکان و زمانی که لازم است، جاری سازید و با این کار، گام مهمی را در راستای برندینگ کسب و کارتان بردارید.
به روزرسانی برنامه یا تقویم محتوایی

بسته به سرعت تغییرات شرایط در کسب و کارتان، ممکن است تقویم محتوایی خود را به صورت هفتگی، ماهانه، فصلی یا حتی سالانه تنظیم کنید.
تهیه برنامه یا تقویم محتوایی در 3 گام

مراحل تدوین یک تقویم محتوایی را می‌توان در این 3 گام خلاصه کرد:

  1. شناسایی مخاطب و اصلی‌ترین موضوعاتی که می‌خواهید درباره آن محتوا تولید کنید.
  2. شناسایی منابع اصلی که می‌خواهید از آن‌ها محتوا تولید کنید (که گاهی این منابع را از قبل دارید و گاهی باید برای تهیه آن‌ها هزینه کنید).
  3. زمان‌بندی جداگانه برای تولید محتوا، درج محتوا، ترویج (Promote) محتوا و به روزرسانی محتوا.


برنامه یا تقویم محتوایی چیست؟ - شبکه مدیران Modir TV