برای دریافت ویزای شروع بکار در کانادا، باید شرایط زیر را داشته باشید:
ثابت کنید که فعالیت تجاری شما توسط یک سازمان از پیش تعیین شده، حمایت می‌شود؛
پیش از اقدام برای دریافت ویزای شروع بکار شما باید حمایت یکی از سازمان‌های از پیش تعیین شده را کسب کنید. اگر یکی از این سازمان‌ها تصمیم به حمایت از شما بگیرد، نامه‌ای مبنی بر حمایت به شما خواهد داد. این نامه را باید به همراه درخواست خود ارسال کنید. در صورت عدم ارسال این نامه یا عدم دارا بودن هر یک از شرایط زیر، درخواست شما رد خواهد شد.
ثابت کنید که فعالیت تجاری شما شرایط لازم برای مالکیت را دارد
تا پنج نفر می‌توانند به عنوان مالکین یک شرکت تجاری، برای دریافت ویزای شروع بکار درخواست ارایه کنند.

  • هر متقاضی باید حداقل 10 درصد از حق رای در شرکت را داشته باشد،
  • سازمان‌های از پیش تعیین شده و متقاضی باید مشترکاً بیش از 50 درصد حق رای در شرکت را داشته باشند.

(حق رای حقی است که مالک فعالیت تجاری برای رای دادن در شرکت دارد. این حق جزوی از سهم هر شرکت است)
داشتن شرایط لازم برای زبان
توانایی ارتباط و فعالیت به زبان انگلیسی یا فرانسه یا هر دو زبان، به موفقیت فعالیت تجاری شما در کانادا کمک خواهد کرد. شما باید امتحان زبان در یکی از موسسات مورد تایید اداره مهاجرت کانادا داده و نتیجه را به همراه درخواست خود برای بررسی ارسال کنید. شما باید حداقل سطح زبان بر اساس سیستم CLB در زبان انگلیسی یا فرانسه در هر چهار زمینه خواندن، نوشتن، گوش کردن و صحبت کردن را داشته باشید. در صورت عدم دارا بودن سطح لازم درخواست شما رد خواهد شد.
داشتن منابع مالیِ در اختیار
دولت کانادا به متقاضیان مهاجرت از طریق برنامه شروع بکار کمک مالی ارایه نمی‌کند. شما باید ثابت کنید که پول لازم برای حمایت از خود و افراد وابسته به خود را پس از ورود به کانادا دارید. شما همچنین باید ثابت کنید که برای ثبت درخواست مهاجرت خود پول کافی در اختیار دارید. مبلغ مورد نیاز بستگی به تعداد افراد خانواده شما دارد. این مبالغ هر سال تغییر می کنند.
تعداد افراد خانواده مقدار پول لازم (دلار کانادا)
1 $12,164
2 $15,143
3 $18,617
4 $22,603
5 $25,636
6 $28,913
چه مقدار پول باید به همراه داشته باشد؟
برای تخمین هزینه زندگی در کانادا و مقدار پولی که باید به همراه داشته باشید به سایت CIC مراجعه کنید.
اعلام سرمایه مالی
اگر بیش از ده هزار دلار کانادا از طریق مرزهای کانادا وارد کشور می‌کنید باید به مقامات مربوط در بدو ورود اعلام کنید. در غیراینصورت جریمه شده و پول شما توقیف خواهد شد. این سرمایه می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

  • پول نقد،
  • اوراق بهادار متعلق به شما (مانند سهام، اوراق قرضه، اوراق مالی)، و یا
  • چک، چک مسافرتی، اوراق تعهد بانکی و یا حواله.منبع : دادگر