در نخستین روزهایی که متمم شکل گرفت، همه تاکید ما بر «توسعه مهارتهای فردی» متمرکز بود. همچنانکه می‌دانید خود متمم هم از مخفف عبارت «محل توسعه مهارتهای من» اقتباس شده است.

ما در آن زمان، دستورالعمل‌ها و طبقه بندی‌ها و مدارک و مستندات مختلفی را درباره توسعه مهارتهای فردی و برنامه ریزی برای توسعه مهارتها تنظیم و منتشر کردیم. اما پس از چند ماه، متوجه شدیم که آن مطالب برای آن زمان، چندان مفید نبوده اند. دستورالعملی که به نام برنامه توسعه مهارتهای فردی در سه هزار نسخه مکتوب منتشر شد و همینطور نسخه دیجیتال آن بیش از ده هزار بار دانلود شد، نتوانست تغییر محسوسی – حداقل در حد انتظار ما – ایجاد کند. دوستانی که آن دستورالعمل را مطالعه کرده بودند و کوشیده بودند آن را عملی کنند، به ما بازخورد می‌دادند که: مشکل این نیست که ما به مهارت آموزی علاقه نداریم. مشکل اینجاست که منابع برای پرورش مهارتهای فردی کم است. اگر از برخی مهارتهای فیزیکی – مانند تراشکاری، تعمیر خودرو، مونتاژ مدارهای چاپی و … – بگذریم که به صورت عملی در کارگاه‌ها قابل تمرین و یادگیری است،‌ وقتی به بحث مهارتهای ذهنی می‌رسیم،‌ کار بسیار دشوارتر است: مهارتهایی مانند تصمیم گیری، مانند ایجاد انگیزه در خود و دیگران، مانند رهبری، مانند فروش و بازاریابی و … عمده‌ی نقدی هم که وجود داشت این بود که عموم فرصتهایی که در زمینه یادگیری این مهارتها وجود دارد – اعم از کتاب و کلاس و کارگاه – خود، دید مهارتی ندارند و بیشتر به دید دانش، به این حوزه‌ها توجه شده است. مثال معروف این ماجرا را در کنفرانس‌های بزرگ و معتبر در کشورمان مشاهده می‌کنیم. تفاوت سمینار و کارگاه، در این است که در کارگاه تعداد افراد کمتری حضور دارند! شاید هم گاهی موضوع تخصصی‌تر باشد که الزاماً چنین نیست. به عبارتی حتی در رویدادهای آموزشی ما هم، کارگاه دیگر معنای کاربردی بودن را در خود ندارد. سایت متمم – پس از حدود یکسال ارتباط ایمیلی با دوستان و شکل خبرنامه ای خود – در بهمن ماه سال ۹۲ در این فضا تاسیس شد. در آن زمان، بر این باور بودیم – و البته هنوز هم هستیم – که مهارت آموزی و برنامه ریزی برای توسعه مهارتهای فردی، زمانی شکل می‌گیرد که علاوه بر نگرش دانش محور که نیاز به آن انکارناپذیر است نگرش مهارت محور هم در تدوین محتواهای آموزشی وجود داشته باشد. در طول این مدت فراز و فرودهای زیادی را تجربه کردیم و حجم گسترده‌ای از بازخوردها را از دوستان متممی دریافت کردیم. همینطور با تنوع موضوعات مطرح شده در متمم و دشواری انتخاب ناشی از این تنوع، این بار سوال قدیمی و فراموش شده، دوباره روی میز قرار گرفت: من چطور می‌توانم برای توسعه مهارتهای خودم برنامه ریزی کنم و مهارت‌هایم را به صورت سازمان یافته توسعه دهم؟

این سوال، اکنون به اندازه‌ی دو سال قبل برای ما سخت و دشوار نیست. متمم به تدریج راه خود را پیدا کرده و نوع محتوای آن و سبک تولید آن و نگرش پنهان در پشت آن، به تدریج در حال توسعه است. دوستان قدیمی متمم که سبک اولیه فعالیت متمم را دیده‌اند، بارها در نظرات خود این مسئله را مورد اشاره قرار داده‌اند. دوستان قدیمی‌تر متمم می‌دانند که متمم در سال ۱۳۸۸ با نام گروه توسعه مهارتهای فردی آغاز به کار کرد و در ابتدا یک نفر عضو و بعدها چند همکار پاره وقت داشت، در سال ۹۱ منسجم‌تر شد و در سال ۹۲ به یک گروه واقعی با تخصص‌ها و نگرش‌های مختلف تبدیل شد و امروز، همکاران زیادی را در کنار خود دارد. بنابراین، احساس می‌کنیم: اکنون که دستی پرتر و تجربه‌ای بیشتر در اختیار داریم، زمان آن رسیده است که دوباره به بحث برنامه ریزی برای توسعه مهارتهای فردی بازگردیم. امیدواریم که مطرح شدن برنامه ریزی برای توسعه مهارتهای فردی به عنوان یک درس در متمم، ضمن سر و سامان دادن به مطالبی که جسته و گریخته در این باره در گذشته مطرح شده، راهنمای خوبی برای دوستان جدیدی باشد که به خانواده متمم می‌پیوندند و می‌خواهند مسیر توسعه مهارتهای فردی را با سرعت و نظم بیشتر طی کنند. به وجود آمدن درس توسعه مهارتهای فردی به شکل رسمی، حاصل زحمات دوستان زیادی است که در طول نخستین سال شکل گیری متمم، با حمایت مادی و معنوی خود کنار متمم ایستادند و مهم‌تر از این دو: با شرکت در بحث‌های آموزشی متمم و شرکت عامدانه و آگاهانه در انواع آزمون و خطاها، کمک کردند که در کنار یکدیگرمشکلات و موانع موجود در توسعه مهارتها را بهتر ببینیم و با این کار، جاده توسعه مهارتها را برای نسل بعد خود – که این روزها به خانواده متمم ملحق می‌شوند – هموارتر کردند. گروه متمم بر این باور است که بهتر است، همه اعضای خانواده متمم، از دوستان قدیمی تا اعضای جدید، مجموعه مطالب مطرح شده در سلسله مباحث توسعه مهارتهای فردی را،‌ به صورت منظم پیگیری و دنبال کنند. با توجه به نگاه متمم به کاربران و طبقه بندی که از آنها داریم، این سلسله مطالب – از درس بعد – مشخصاً برای کاربران آزاد و همینطور حامیان متمم تنظیم و ارائه خواهد شد. چون برنامه ریزی و فعالیت برای توسعه مهارتها، کاری دائمی و زمان‌بر است و برای بازدیدکننده‌ی گذری که در میان انبوه کارهای دیگر، از سر تفنن به متمم هم سر می‌زند چندان کاربردی نخواهد داشت.

https://motamem.org/%D8%A8%D8%B1%D9%...%DB%8C-%D9%85/