از مجموع ١٠٩ هزار و ٦٤٦ مستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی استان گیلان تعداد ٤٧ هزار و ٦٢ نفر یعنی حدود ٤٣ درصد آنان ازشعب شهر رشت تعهدات دریافت می کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اعلام این خبر گفت: تا پایان سال ٩٥ تعداد ١٠٩ هزار و ٦٤٦ نفرمستمری بگیر شامل ٧٣ هزار و ٩١٩ نفر بازنشسته، ٦ هزار و ٣٣٧ نفر ازکارافتاده و ٢٩ هزار و ٣٩٠ نفر بازمانده به اتفاق ١١٩ هزار و ٣٣٤ نفر از افراد تبعی خود از تعهدات تامین اجتماعی برخوردار بوده اند که از این تعداد حدود ٤٣ درصد در شهر رشت مستقر هستند.
جمیل حق پرست با بیان اینکه درسال ٩٥ جهت پرداخت انواع مستمری ها، ١٦٠٠ میلیارد تومان توسط تامین اجتماعی گیلان پرداخت شده است از پرداخت رقمی درحدود ٦ میلیارد تومان بمنظور مساعدت درپرداخت بیمه تکمیلی این قشر در سال گذشته خبر داد.
وی افزود: کانونهای بازنشستگی بعنوان پلی ارتباطی بمنظوررسیدگی به دغدغه ها و مطالبات مربوطه هستند که با تعاملات سازنده درعرصه های اجتماعی ایفای نقش می کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان اظهار داشت: امیدوارم با سرمایه گذاری و توجه ویژه به عرصه های صنعتی و تولیدی و اشتغال زایی در کشور شاهد تقویت حوزه تامین اجتماعی وحرکت درمسیررشد این نسبت به نقطه مطمئن باشیم.

http://www.tamin.ir/News/Item/41869/2/41869.html