جلسه شورای اداری اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجانشرقی با حضور مدیر کل، معاونین، روسای ادارات و روسا و کارشناسان اداره کل استان با موضوع بررسی و تحلیل عملکرد سال جاری و تدوین برنامه های آتی برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی؛ جعفر سمساری، مدیر کل تأمین اجتماعی استان آذربایجانشرقی در این جلسه با مطلوب ارزیابی نمودن عملکرد واحدهای تابعه و بیان اینکه عملکرد ادارات اداره کل استان در اکثر شاخصهای ارزیابی، بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد، افزود: ضرورت دارد ضمن ارتقای هر چه بیشتر شاخص های موجود، نقاط ضعف را شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام شود.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت مطالبات حق بیمه به جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور انجام به هنگام تعهدات سازمان، تکریم مخاطبین و ارتقای کیفی خدمات را مورد توجه قرار داده و تصریح کرد: اغناء، جلب اعتماد و رضایتمندی مخاطبین در فرآیندهای اجرایی باید ملحوظ نظر قرار گیرد.
جعفر سمساری، با اشاره به ضرورت تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی در جامعه، معرفی مزایا و خدمات بیمه اختیاری و مشاغل آزاد و استفاده از ظرفیت کارگزاری های رسمی در جهت جذب بیمه شدگان لازم دانست و تصریح کرد: افزایش چتر حمایتی سازمان در سطح جامعه، ضمن ایجاد امنیت و آرامش خاطر بین آحاد جامعه، موجبات پایداری صندوق را فراهم خواهد آورد.
رسول عباسی، معاون اداری و مالی اداره کل استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره بر لزوم بهره برداری هر چه بیشتر از بستر خدمات الکترونیکی و غیرحضوری، بر ارتقای شاخص ابلاغ الکترونیکی تأکید کرد.
معاون اداری و مالی اداره کل استان آذربایجان شرقی با قدردانی از عملکرد مطلوب واحدهای اجرایی، تصریح کرد: داشتن برنامه برای حفظ و ارتقای جایگاه واحدها در ارزیابی و رتبه بندی لازم است و باید روسای ادارات در این راستا اهتمام ویژه داشته باشند.
در این جلسه روسای ادارات و روسا و کارشناسان ارشد اداره کل استان آذربایجان شرقی، ضمن ارائه گزارش عملکرد واحدهای متبوعه در خصوص شاخصهای ارزیابی و رتبه بندی، پیشنهادات و برنامه های خود طی چهارماهه آخر سال جاری را ارائه کردند.


http://www.tamin.ir/News/Item/51808/2/51808.html