مدیرکل تأمین اجتماعی اصفهان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه نیک آباد و همچنین رئیس شورای شهر نیک آباد دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، حجت الاسلام والمسلمین سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه و امام جمعه نیک آباد در این دیدار با اشاره به اهمیت ویژه استان اصفهان و نقش مهم آن در شاخص های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور، خدمات سازمان تأمین اجتماعی را پراهمیت دانست و افزود: تعامل و همکاری سازمان تأمین اجتماعی با جامعه هدف بویژه قشر ضعیف و زحمتکش کارگران ستودنی است و مسئولین باید با تمام توان در خدمت مردم بویژه قشر ضعیف جامعه باشند.
ابراهیم کریمیان رئیس شورای شهر نیک آباد نیز در این جلسه ضمن اشاره به آمار و ارقام شهرستان نیک آباد گفت: با توجه به افزایش تعداد بیمه شدگان و مراجعین به شعبه تأمین اجتماعی نیک آباد و عدم فضای مناسب این شعبه و نارضایتی مراجعین خواستار ساخت و ساز شعبه جدید نیک آباد و همچنین تاسیس شعبه بانک رفاه در این شهرستان شد.
محمد گورابی مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت خاص این استان از نظر مباحث کارگری و کارفرمایی و صنعتی بودن، سازمان را در هر شرایطی مکلف به ارائه خدمات مطلوب دانست و افزود: سازمان تأمین اجتماعی در کل کشور بیش از ٤٢ میلیون نفر و در استان اصفهان بالغ بر ٦٦ درصد را تحت پوشش دارد و با انجام وظایف قانونی خود در پرداخت به موقع تعهدات تاثیر به سزائی را در نقش آفرینی جامعه هدف ایفاء می کند.
گورابی خدمت در سازمان تأمین اجتماعی را مهم برشمرد و افزود: اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان با استفاده از سرمایه بزرگ انسانی و پتانسیل های موجود در چهارچوب قوانین و مقررات با اتکال به وجود همکاران خدوم و با تمام ظرفیت در خدمت اقشارضعیف جامعه، مستمری بگیران، بازنشستگان و بیمه شدگان بویژه کارفرمایان خواهد بود.

http://www.tamin.ir/News/Item/53956/2/53956.html