پنجاه و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور استاندار اصفهان، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان، مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان و سایر اعضای این شورا برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان در این جلسه به نقش تأمین اجتماعی در حمایت از کار و تولید اشاره کرد و گفت: لازمه تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، نظام تأمین اجتماعی است که موجب حمایت از نیروی کار و رونق تولید می شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه پاسخگویی به بیمه شدگان و مستمری بگیران نیازمند مدیریت منابع و توازن در درآمد و هزینه های سازمان تأمین اجتماعی است، افزود: تأمین اجتماعی نقش محوری در رونق اقتصادی و توسعه کشور دارد.
مهرعلیزاده در ادامه به رویکرد محوری صادرات در صنعت استان اشاره کرد و گفت: اگر به فکر صادرات نباشیم با مشکل مواجه می شویم و باید در خصوص صادرات با روشهای نوین و برندسازی برنامه ریزی مدون داشته باشیم.
وی افزود: صادرات ما باید از بدنه جامعه و شهرک های صنعتی صورت گیرد و صاحبان صنایع با تولید کیفی و بازار یابی به صحنه رقابت جهانی وارد شوند تا بتوانند در مسیر رشد و توسعه و درآمد پایدار قرار گیرند.
محمد گورابی مدیرکل تأمین اجتماعی اصفهان نیز با اشاره به اصل ۵۳ قانون تأمین اجتماعی در استقلال این سازمان گفت: منابع سازمان تأمین اجتماعی حق الناس است و این سازمان با قانونمندی و امانت داری از طریق ارایه خدمات کمی و کیفی بیمه ای و درمانی به مخاطبان اهتمام دارند.
محمد گورابی افزود: واریز منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت یک زنگ خطر جدی برای پایداری صندوق و پاسخگویی به تعهدات مخاطبان سازمان است.
سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این جلسه با اشاره به بخش هایی از قانون بودجه سال ١٣٩٧ گفت: ما معتقدیم اموال تأمین اجتماعی جزو اموال دولتی نیست و تمامیت و استقلال سازمان تأمین اجتماعی باید حفظ شود، اموال تأمین اجتماعی حق الناس است و بین المال دولت نیست.
سهل آبادی برنامه ها و تلاش های تیم اقتصادی استانداری اصفهان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: عزم جدی این تیم برای بهبود فضای کسب و کار مشهود است و امیدواریم بزودی شاهد گشایش های اقتصادی و رونق باشیم.
http://www.tamin.ir/News/Item/56407/2/56407.html