معمولا بطری ها فضای نسبتا زیادی را در یخچال اشغال می کنند اما با نسب کردن این نوارهای مغناطیسی به سقف یخچال خود براحتی می توانید بطری های را به سقف یخچال خود بچسبانید.

نوار مغناطیسی چسباندن بطری ها به سقف یخچال | مرجع ابداعات و اختراعات