بررسی نقش منابع انسانی در استارت آپ ها و چالش های پیش رواگر دنیای کسب و کار یک موتور باشد، استارت آپ ها سوخت آن موتور به شمار می روند. صنعت کسب و کار موفق تر خواهد بود اگر استارت آپ های موجود در صنعت بتوانند به طور کارآمدتری کسب و کار ایجاد کنند. دنیای کسب و کار در حال تغییر است و مهم ترین سوالی که در چنین شرایطی به ذهن ها خطور می کند این است: آیا استارت آپ ها برای این چنین تغییرات آماده هستند؟
پویایی های چالش هایی که شرکت های در حال ظهور با آنها رو به رو هستند تغییر کرده است. امروزه، بزرگ ترین چالشی که شرکت های استارت آپ با آن مواجه هستند جذب بهترین استعدادها و حفظ آنها است. تامین بودجه دیگر یک چالش بزرگ برای شرکت های در حال ظهور به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیست. ممکن است استارت آپ های پیشرو با این چالش رو به رو شده باشند.
برای یک استارت آپ، منابع انسانی نقش حیاتی دارد که معمولاً اکثر کارآفرینان نسبت به آن بی توجه هستند. منابع انسانی یک استارت آپ است که باید وقت زیادی را صرف کند تا راهبرد ساخت برند استارت آپ در ذهن افراد آن شکل گیرد.
وقتی استارت آپ با سازمان های بزرگ بر سر بهترین استعدادها در صنعت کسب و کار رقابت می کند، باید به دنبال شیوه های استخدامی خلاقانه تری باشد. اقدامات مربوط به منابع انسانی می تواند بهترین استعدادها را به سمت یک استارت آپ بکشاند. برای مثال، از آنجا که یک استارت آپ نمی تواند با سازمان های بزرگ رقابت کند، باید به دنبال روش های دیگری برای جذب و تشویق بهترین کارمندان باشد؛ باید آنها را به چالش بکشد.
چالش یک: در اکثر مواقع، در یک استارت آپ، کارمندان احساس می کنند که شرکت یک سمت و سوی مشخص و روند کاری تعریف شده ندارد. به همین دلیل، روحیه کارکنان لطمه می بیند و موجب می شود در سازمان یک شرایط تضاد و تناقض به وجود آید که در آن افراد با یکدیگر رقابت کرده و همدیگر را سرزنش می کنند.
چالش دو: افراد اصلی به دنبال فرصت های دیگر هستند و استارت آپ باید خسارت ناشی از استخدام و آموزش افراد جایگزین را متحمل شود. معمولاً کارمندانی که یک استارت آپ را ترک می کنند، با همکاران خود درباره تجربه کاری خود در آنجا صحبت می کنند. بازاریابی فرد به فرد می تواند برای یک استارت آپ تبلیغات مثبت یا منفی کند. تبلیغات منفی باعث می شوند جذب استعدادها دشوارتر شود.
راهبردهای منابع انسانی که استارت آپ ها باید داشته باشند:
قرارداد کاری دقیق و کتبی: قراردادهای کارمندان بسیار مهم است و بخش منابع انسانی باید به آن توجه کند. معمولاً استارت آپ ها به این قراردادها توجه کافی ندارند. اغلب یک قرارداد کاری کتبی و دقیق تنظیم نمی کنند. استارت آپ ها باید به طور دقیق مشخص کنند که کارمندان آنها چه کسانی هستند، آیا برخی از آنها پیمانکارهای مستقل هستند یا خیر، هر چند وقت یکبار استارت آپ باید به آنها دستمزد بدهد و این مبلغ چقدر است، مسئولیت های شغلی دقیق آنها چیست و غیره.
یک دفترچه راهنمای کارمندان: هر استارت آپ، چه قدیمی باشد و چه جدید، چه بزرگ باشد و چه کوچک، باید یک دفترچه راهنمای کارمندان تخصصی داشته باشد تا در آن سیاست های محیط کار و سایر موارد قید شود. اگر هر یک از افراد نسبت به نحوه برخورد استارت آپ با افراد شکایتی تنظیم کند، آن استارت آپ قبل از اینکه کار خود را شروع کرده باشد، باید غزل خداحافظی را بخواند.
راهبردهای منابع انسانی که استارت آپ ها باید داشته باشند | شنبه مگ - اولین هفته نامه اختصاصی استارت آپ ها