بايد حدسيات و فرضيات خود را در خارج از دفتر کار و در بازار واقعي مورد آزمايش و ارزيابي قرار دهيد


GOOB
بايد حدسيات و فرضيات خود را در خارج از دفتر کار و در بازار واقعي مورد آزمايش و ارزيابي قرار دهيد
اصطلاح گوب خلاصه‌اي از عبارت Get Out Of The Building است به معني «از ساختمان بزن بيرون» و بر اين نکته تاکيد دارد که شما نبايد بر پايه حدسيات خود دست‌به‌کار شويد، بلکه بايد حدسيات و فرضيات خود را در خارج از دفتر کار و در بازار واقعي مورد آزمايش و ارزيابي قرار دهيد. بسياري از متدهاي کارآفريني در حوزه استارت‌آپ‌ها به‌خصوص متد ناب lean بر اين موضوع تاکيد دارند که شما بايد از دفتر خود خارج شويد و در دنياي واقعي به اعتبارسنجي ايده و فرضيات خود بپردازيد. استيو بلنک معتقد است که راز موفقيت يک استارت‌آپ استفاده از تکنيک GOOB است.
واژه‌ نامه استارت‌آپي GOOB | شنبه مگ - اولین هفته نامه اختصاصی استارت آپ ها