ين کارگاه به همت جوانان فناوري کارآفريني (مرکز کسب‌وکار و کارآفريني جوانان) چهارشنبه اول ارديبهشتاين کارگاه به همت جوانان فناوري کارآفريني (مرکز کسب‌وکار و کارآفريني جوانان) چهارشنبه اول ارديبهشت برگزار مي‌شود. اين دوره براي کساني مفيد است که مي‌خواهند از طريق اينستاگرام به بازاريابي بپردازند و يا اين سرويس يکي از ابزارهاي تبليغاتي آن‌هاست. از مهم‌ترين سرفصل‌هاي اين کارگاه مي‌توان به موبايل و روند رسانه‌هاي اجتماعي، تحليل رفتار کاربران اينستاگرام و بهبود عمليات بازاريابي، هشتگ‌ها و نکاتي براي بهبود رتبه عکس‌ها در جستجو، محدوديت‌هاي اينستاگرام، بررسي تحليلي پروفايل و به دست آوردن بهترين زمان پست‌گذاري اشاره کرد.
کارگاه بازاريابي با اينستاگرام | شنبه مگ - اولین هفته نامه اختصاصی استارت آپ ها