نشست کسب‌وکارهاي دانش‌بنيان پنج‌شنبه ۲۵ اسفندماه به همت مرکز نوآوري پارک علم و فناورينشست کسب‌وکارهاي دانش‌بنيان پنج‌شنبه ۲۵ اسفندماه به همت مرکز نوآوري پارک علم و فناوري استان هرمزگان در سالن کنفرانس اين مرکز در بندرعباس برگزار شد. در اين نشست که دبيران و اعضاي انجمن‌هاي علمي دانشگاه هرمزگان حضور داشتند، مدير مرکز نوآوري پارک علم و فناوري اين استان به معرفي کسب‌وکارهاي نوين دانش‌بنيان پرداخت و از مزيت‌هاي آن نسبت به کسب‌وکارهاي ديگر صحبت کرد. در بخش ديگري از اين نشست، شرکت‌کنندگان به بيان ايده‌هاي نوآورانه خود پرداختند که از ميان آن‌ها ايده‌هاي مناسب و کارآمد از سوي مرکز نوآوري پارک علم و فناوري استان پذيرفته شد. در پايان دوره نيز گواهي‌نامه
معتبر به شرکت‌کنندگان اعطا شد.


نشست کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در بندرعباس برگزار شد | شنبه مگ - اولین هفته نامه اختصاصی استارت آپ ها