همگام با رشد بازارهای اوراق بهادار و افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان در بازار، استفاده از راه‌‌کار‌های مبتنی بر تکنولوژی برای گسترش دسترسی به بازار در دستور کار بسیاری از بورس‌ها قرار گرفت. زیرا این راه‌کارها با سازماندهی و استفاده از امکانات نوین، موجب بهبود دسترسی مشارکت‌کنندگان داخلی و خارجی به بازار به سطحی فراتر از سیستم‌های سنتی می‌شود.
بنابراین با توجه به برنامه مسؤولان بازار سرمایه کشور برای افزایش سرعت و تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به بازار از طریق معاملات اینترنتی، ضروری است، الزامات و ریسک‌های آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
این گزارش، فارغ از مزایای چشمگیر "دسترسی مستقیم سرمایه‌گذاران به بازار"، به بررسی ریسک‌های آن برای مشارکت‌کنندگان بازار می‌پردازد و سعی می‌کند با شناسایی ابعاد ریسک‌ها و بهره‌گیری از تجربه سایر بازارها، راهکارها و توصیه‌هایی برای مقام‌ناظر، بورس، کارگزاران، شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ خدمات و سرمایه‌گذاران ارایه کند.نگارنده: روح الله حسینی مقدم

بورس اوراق بهادار تهران - دسترسی مستقیم به بازار(Online Trading)