بهره‌گیری از آمار و اطلاعات در برنامه‌ریزی‌ هنگامی میسر است که داده‌ها در یک نظام منظم و منطقی طبقه‌بندی شوند. بخش مهمی از تفاوت‌های موجود در نتایج طرح‌ها و گزارش‌های آماری در سطح ملی و بین‌المللی ناشی از یکسان نبودن تعاریف و مفاهیم و طبقه‌بندی‌های مورد استفاده در تولید آمار است. این موضوع موجب بروز مشکلات متعددی مانند عدم مقایسه‌پذیری و جمع‌پذیری آمارها، وقفه در سری‌های زمانی، اتلاف منابع مالی و انسانی و در نهایت کاهش اعتماد عمومی نسبت به آمارهای منتشره می‌شود. با توجه به رشد روز افزون فناوری و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، سازمان‌های مختلف بین‌المللی در موضوعات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طبقه‌بندی‌های مشخصی را تهیه و استفاده از آن‌ها را به کشورها برای تهیه آمارهای مناسب توصیه می‌کنند. در مقایسه آمارها و اقلام مالی اهمیت این امر دو چندان است. از آنجا که بازارهای سرمایه کنونی، پیوستگی زیادی با یکدیگر دارند و سرمایه‌گذاران در بازارهای بین‌المللی به دنبال بهترین مکان برای کسب بیش‌ترین منفعت هستند، هماهنگی در تعاریف و طبقه‌بندی‌ها و تطابق و همخوانی بازارهای جهانی و وجود طبقه‌بندی پذیرفته شده از صنایع در میان بازارها امری ضروری است. از این رو سازمان‌های بین‌المللی فعال در بازارهای مالی، طبقه‌بندی‌های مختلفی از صنایع ارایه کرده‌اند که برخی از این طبقه‌بندی‌ها از سوی بورس‌های جهان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این گزارش که با هدف ارتقای استانداردها در بورس اوراق بهادار تهران و همگام شدن آن با بازارهای بین‌المللی تهیه شده است، طبقه‌بندی‌ صنایع در بازارهای سرمایه کشورهای مختلف به صورت مقایسه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است.
نگارنده: مهسا جمشیدی ویسمه

بورس اوراق بهادار تهران - بررسی طبقه‌بندی‌های صنایع در بورس‌های مختلف