تأثیر چشمگیر قیمت انرژی بر بخش‌‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه بخش صنعت، موضوعی است که باید در مراحل مختلف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مورد توجه قرار گیرد. زیرا هزینه‌ی انرژی، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ صنایع تولیدی را تشکیل می‌دهد و هرگونه تغییر در آن، تأثیر مستقیم و تعیین‌کننده‌ای بر فعالیت این واحدها و بازارهای مرتبط بر جای خواهد گذاشت. از آن‌جا که سهام بیش‌تر واحدهای بزرگ اقتصادی کشور در بورس اوراق بهادار تهران داد و ستد می‌شوند، می‌توان انتظار داشت که آثار اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی در هر مرحله، از طریق ایجاد نوسان در سودآوری و قیمت اوراق بهادار این شرکت‌ها، بازار سرمایه کشور و شاخص‌های عملکردی بورس تهران را تحت تأثیر قرار دهد.
نگارنده: مهسا جمشیدی ویسمه , محمدجواد ساده وند

بورس اوراق بهادار تهران - تأثیر اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر بورس اوراق بهادارتهران