یکی از مهمترین مراحل راه‌اندازی معاملات قراردادهای اختیارمعامله، طراحی سیستم معاملاتی، تعیین انواع سفارشات و توصیف‌گرهای سفارش، تعیین اولویت در صفت سفارشات، روش‌ها و الگوریتم‌های تطبیق سفارشات است. در این گزارش تلاش شده که با توجه به معاملات قراردادهای اختیارمعامله بورس‌های معتبر دنیا، جواب این سوالات را پیدا کنیم. همچنین یکی دیگر مراحل مهم راه‌اندازی این معاملات، محاسبه وجه‌تضمین است. در قسمت انتهایی گزارش نیز کلیات محاسبه وجه تضمین به روش SPAN که متداول‌ترین روش در دنیا است، ارائه شده است.

نگارنده: دکترمهران محمدی , کامران سلمانی

بورس اوراق بهادار تهران - بررسی فرآیند اجرایی معاملات اختیار معامله در بورس‌های اوراق بهادار