امروزه بسیاری از کشورها تمرکز بر اصول راهبری شرکتی را به‌عنوان اولویتی برای بهبود عملکرد تجاری شرکت‌ها و کمک به جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌دانند. به دنبال آن، بورس‌های این کشورها نیز راه‌هایی را به منظور ترویج فعالیت‌های راهبری شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده‌ی خود به‌کار می‌گیرند.
شاخص‌ راهبری شرکتی می‌تواند استانداردهای راهبری شرکتی کل کشور را افزایش دهد و مزایای سرمایه‌گذاری‌های مالی احتمالی حاصل از بهبود راهبری شرکتی را به شرکت‌ها ارایه دهد. از سال 2001، بیش از هشت بورس در جهان، شاخص‌های راهبری شرکتی و در برخی موارد شاخص‌های محیطی، اجتماعی و راهبری را محاسبه و ارایه کرده‌اند. تجزیه و تحلیل جامع این شاخص‌ها نشان می‌دهد که شاخص راهبری شرکتی اثر مثبتی در اجرای چارچوب‌های قانونی و نظارتی دارد و معیارهای قابل اندازه‌گیری و عینی را در این رابطه توسعه می‌دهد.
شاخص‌های راهبری شرکتی یک راه‌حل کمی برای برطرف‌ کردن کمبودهای اجرای قوانین راهبری شرکتی است. نقطه ضعف‌های رایج در زمینه راهبری شرکتی، مانند عدم حمایت از سهامداران، افشای ضعیف اطلاعات شرکت و الزامات ضعیف برای استقلال مدیران، برخی از دلایل اصلی ایجاد شاخص‌های راهبری شرکتی هستند. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که سه دلیل منطقی برای معرفی شاخصی بر مبنای اصول راهبری شرکتی وجود دارد. این شاخص‌ها‌ می‌توانند نظارت قانونی ‌بر امور راهبری شرکت‌ها را ارتقا دهند، فرصتی برای متمایز ساختن شرکت‌ها در بازار ایجاد ‌کنند و همچنین امکان دست‌یابی به منابع مالی را برای شرکت‌ها بهبود بخشند.

نگارنده: مهسا جمشیدی ویسمه

بورس اوراق بهادار تهران - شاخص‌ راهبری شرکتی