نگآر یک نرم‌افزار واقعیت افزوده برای کودکان است که نقاشی‌های آنان را به واقعیت تبدیل می‌کند! با این نرم‌افزارکودک می‌تواند نقاشی‌های خود را به صورت سه بعدی ببیند و با آن ارتباط برقرار کرده و با نقاشی چندبعدی خود بازی کند.صاحب ایده: سید صادق گرمارودی