کد اقتصادی شماره شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه تجار ی کشور است که الزاما باید همه شرکت ها و افراد حقیقی این کد را از اداره دارایی دریافت نموده و بر روی همه مستندات و مدارک شرکت خودشان از ان استفاده کنند. این کد یک عدد 12 رقمی است که سازمان امور مالیاتی برای تشخیص و شناسایی شرکت ها برای اموری همچون دریافت مالیات و حمایت از شرکت ها در موارد مختلف از ان استفاده می کند. همه شرکت هایی که در رودهن به ثبت می رسند 2 ماه از زمان ثبت خودشان وقت دارند تا به اداره دارایی خود شهر رودهن مراجعه کنند و در این اداره با ارائه برخی از مستندات که در ادامه بیان خواهد شد پرونده ای تشکیل بدهند و این کد را دریافت کنند. در ماده 105 قانون سازمان امور مالیاتی برخی از معافیت های مالیاتی برای شرکت هایی که از این کد استفاده می کنند در نظر گرفته شده است که اگر شرکتی کد اقتصادی نداشته باشد ضمن اینکه فعالیت رسمی و قانونی نخواهد داشت از این معافیت ها هم بهره ای نمی برد. بررسی صورتحساب ها، دفاتر قانونی و فاکتورهای شرکت های واقع در رودهن از طریق کد اقتصادی توسط سازمان امور مالیاتی بررسی می شود. این کد اقتصادی به سازمان امور مالیاتی کمک می کند تا سوابق و مستندات مالیاتی شرکت ها را صحیح تر بررسی نموده و شرایط راحت تری برای محاسبه این هزینه داشته خواهند داشت. شما به عنوان یک فعال تجاری در رودهن برای مبادلات و گسترش تجارت خود به مواردی همچون تعامل با سایر شرکت ها ، دریافت کارت بازرگانی برای واردات و صادرات و خرید و فروش و ... خواهید داشت که بدون این کد اقتصادی عملا شانس ارتباط مستقیم با این شرکت ها و اعتماد انها را به خود نخواهید داشت. دریافت کد اقتصادی در رودهن تمامی افراد حقیقی و اشخاص حقوقی فعال در رودهن و حتی شهر پردیس برای دریافت کد اقتصادی باید به سازمان امور مالیاتی در رودهن یعنی محل فعالیت خودشان مراجعه نمایند. پس از مراجعه به این سازمان باید اقدامات زیر را انجام دهید تا به مرحله دریافت کد اقتصادی برسید:
 • تشکیل پرونده مالیاتی : برای این هدف باید بصورت زیر عمل شود:
  1. تشکیل پرونده
  2. ثبت نام اولیه در سایت اداره مالیاتی
  3. تعیین شهر رود هن به عنوان حوزه مالیاتی
  4. اخذ شماره پرونده و کد واحد مالیاتی ارزش افزوده برای مراجعه حضوری به این واحد
  5. ثبت شماره پرونده در سامانه کد اقتصادی

 • تعیین رودهن به عنوان حوزه مالیاتی : شما به عنوان شرکت و فعال تجاری در شهر رود هن و یا شهر پردیس باید به اداره مالیاتی خود رودهن مراجعه و انجا را به عنوان حوزه مالیاتی خود انتخاب کنید.
 • اماده کردن مستندات و مدارک لازم. این مدارک به شرح زیر می باشند: اشخاص حقوقی

  1. کپی برابر اصل آگهی تاسیس ، اگهی تغییرات، اساسنامه و اظهارنامه شرکت
  2. کپی کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه مدیران شرکت • سند مالکیت و یا اجاره نامه محضری برای محل فعالیت شرکت


 1. قبض تلفن مربوط به محل ادرس
 2. تکمیل فرم ثبت نام اشخاص حقوقی
 3. ارائه مهر شرکت


 • گواهی امضا در دفتر خانه اسناد رسمی از کسانیکه حق امضا دارند
 • وکالتنامه وکیل در صورتیکه وکیل این مهم را عهده دار است

اشخاص حقیقی

 • کپی جواز کسب و یا مجوز فعالیت
 • کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی
 • سند محل فعالیت و یا اجاره نامه محضری
 • یک قبض تلفن از محل کسب
 • تکمیل فرم ثبت نام اشخاص حقیقی
 • گواهی امضا در دفترخانه رسمی
 • وکالتنامه وکیل در صورت نیاز


http://www.sabtviona.com/%D9%85%D9%8...AF%D9%87%D9%86