آیمدیتو یک پلتفرم آنلاین ارائه خدمات به گردشگران سلامت است که با هدف دریافت خدمات درمان و عمل های زیبایی از کشورهای همسایه به ایران سفر می کنند. این پلتفرم و یا بستر آنلاین خدمات کامل گردشگری و اقامتی، مشاوره های درمانی و پزشکی و رزرو و پذیرش مراکز درمانی را به طور همزمان انجام می دهد.


تیم آیمدیتو
رضا نجفی سیار
مدیرعامل
نیلوفر علیزاده
تولید محتوا