https://100tahlil.com

صدتحلیل یک سیستم هوشمند برای پیدا کردن قوی ترین تحلیلگران و امتیازدهی و رتبه بندی آنهاست . ما در این سایت قصد داریم پلی ایجاد کنیم میان سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار سرمایه چرا که قطعاً هر
بازار مالی نیاز به دانش تخصصی ، بررسی دقیق و تحلیل دارد و سرمایه گذاری در هر بازاری بدون داشتن اطلاعات کافی موجب زیان ما خواهد شد .
درباره ماما در این سایت قصد داریم پلی ایجاد کنیم میان سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار سرمایه . چرا که قطعاً هر بازار مالی نیاز به دانش تخصصی ، بررسی دقیق و تحلیل دارد و سرمایه گذاری در هر بازاری بدون داشتن اطلاعات کافی موجب زیان ما خواهد شد .
در این سایت تحلیلگران پیش بینی های خود را ثبت می کنند و بعد از مدتی امتیاز دقت پیش بینی آنها مشخص شده و یک رزومه تحلیلی و قابل استناد برای خود می سازند. از طرفی سرمایه گذاران دیگر با بررسی عملکرد و سایقه هر تحلیلگر و مقایسه استراتژی تحلیلگران مختلف , بهترین ها را گزینش کرده و از پیش بینی های افراد حرفه ای استفاده می کنند .
اما اگر از سرمایه گذاران بورسی هستید ، عملکرد قویترین تحلیلگران سیستم را با یکدیگر مقایسه کرده و یک تحلیلگر حرفه ای برای خود انتخاب کنید تا با خیال راحت از پیش بینی های ایشان استفاده کنید !
ما چه می کنیم ؟ رشد شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و .. باعث شده است تحلیلگران زیادی برای انتشار پیشنهادهای خرید و فروش خود از این امکانات استفاده کرده و خود را تحلیلگر حرفه ای معرفی کرده و حتی برای اشتراک ماهیانه هزینه دریافت می کنند .
افراد دیگری که تحلیلگر نیستند و در بورس سرمایه گذاری می کنند هم برای پیدا کردن یک شخص حرفه ای و دنبال کردن پیشنهادهای تحلیلگر مورد علاقه خود مجبور به بررسی تک تک آنها و بررسی چندماهه پیش بینی آنها با روش آزمون و خطا هستند !
اما صدتحلیل محیطی را فراهم کرده است تا تحلیلگران بورس بتوانند سیگنال های خود را در اینجا ثبت کرده و با گذشت زمان درستی و دقت پیش بینی های خود را مشاهده کنند . سیستم هوشمند صدتحلیل هم به با امتیاز دهی به این افراد , آنها را رتبه بندی کرده و اطلاعات مفیدی از سابقه و عملکرد این شخص به دیگران می دهد .
از طرف دیگر سرمایه گذاران به راحتی میتوانند عملکرد تحلیلگران مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و با توجه به روحیات خود , تحلیلگری که استراتژی مناسب تری برای آن شخص دارد را انتخاب کند و از پیش بینی های او استفاده کند .

در نهایت یک بازی برد برد برد : هم سرمایه گذاران توانسته اند با کمک افراد حرفه ای سود مناسب در بازار بورس را بدست آورند هم تحلیلگران توانسته اند رزومه ای از موفقیت های خود ثبت کنند و از مشاوره های خود درآمدی کسب کنند
و هم صدتحلیل توانسته است تعداد زیادی از تحلیلگران مختلف با استراتژی های متفاوت را دور هم جمع کرده و قدم مثبتی برای حرفه ای تر کردن بازار سرمایه بردارد .