اهداف پارک
ازجمله اهداف ایجاد پارک‌های فناوری، افزایش نوآوری تکنولوژیک، توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی متخصصان است و بسیاری از سیاستگذاران پارک‌های فناوری را به عنوان بخشی از یک راهبرد اندیشمند و هماهنگ برای توسعه ملی یا منطقه‌ای معرفی می کنند. اگرچه هر شهر یا کشوری ممکن است دلایل متفاوتی برای ایجاد پارک‌های فناوری داشته باشد، ولی عموما هدف اولیه از تشکیل یک پارک فناوری افزایش تعداد شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌محور است تا در یک محیط اقتصادی به فعالیت بپردازند. از این شرکت‌ها به عنوان پشتوانه بخش خصوصی برای کمک به تنوع اقتصادی نام برده می‌شود.
اهداف کلان پارک های علم و فناوری :
 • کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور
 • تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی و تحقق ارتباط بین بخشهای تخقیقاتی ، تولیدی و خدماتی جامعه
 • افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش
 • کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی و بین المللی
 • افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت های فناور داخلی در سطح بین المللی
 • حمایت از ایجاد و تاسیس شرکتهای کوچک و متوسط فناوری
 • حمایت از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نو آور
 • توسعه همکاری های بین المللی برای استفاده از تجارب جهانی
 • حضور موثر در بازارهای فناوری جهان


وظایف پارک علم و فناوری :
 • سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهای فناوری به منظور کمک به رشد آنها
 • جلب و سازماندهی توانایی ها و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاهها مراکز علمی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی های واحدهای فناوری
 • کمک در جهت دهی مراکز علمی مرتبط با پارک به سوی تحقیق در رشته های مورد نیاز واحد های فناوری
 • ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور
 • ایجاد بستر مناسب حضور و همکاری واحدهای فناوری خارجی در پارک برای توسعه فناوری شرکتهای بومی
 • تشویق پژوهش با هدف دستیابی به فناوری تولید محصولات و فرآیندهای نوین
 • کمک به به ایجاد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد واحد های فناوری (انکوباتورها)


شماره های تماس: 33730502-087

فکس:33777066-087

پست الکترونیکی: info@stpok.ir

کدپستی:39440-66177

آدرس: سنندج، شهرک بهاران، میدان قانع، بلوار زکریای رازی، پارک علم و فناوری استان کردستان