پارک علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی موثر درامر توسعه فناوری و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش پایه واشتغال‌زایی تخصصی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است. پارک فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات با تکیه بر ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محیط‌ مناسبی برای استقرار و حضور حرفه‌ای شرکت‌های فناوری نوپا، کوچک و متوسط، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع، موسسات پژوهشی و شرکت‌های انشعابی و زایشی و دانش بنیان اعضای هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در تعامل سازنده با یکدیگر و با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) و دانشگاه‌ها به فعالیت‌های فناوری اشتغال دارند. هدف نهائی این پارک، ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقاء وانتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری و بحث‌های تجاری سازی دراین پارک به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.
آغاز و را ه اندازی کار پارک علم و فن آوری تجاریICT
با عنایت به الطاف الهی و استعانت از ذات اقدس باریتعالی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین رشد و توسعه پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، طراحی و اجرای پارک علم و فناوری تجاری ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرحله اجراء درآمده است. این مهم به منظور تکمیل زنجیره پژوهش و تولید و بازار بوده است و اهداف ذیل را در بر خواهد داشت:
۱ – حرکت از گروه‌های پژوهشی به سمت شرکت‌های دانش بنیان در مرکز رشد پژوهشگاه
۲ – انتقال شرکتهای دانش بنیان به سایت پارک ICT جهت رشد و توسعه و تبدیل به شرکت‌های متوسط
۳ – انتقال شرکت‌های رشد یافته به پارک ICT جهت ارتقاء به شرکت‌های با بازار ملی و بین المللی
۴ – انتقال تکنولوژی و پژوهشهای مرکز به شرکتهای مستقر در پارک
۵ – امکان بهره برداری شرکت‌ها از امکانات و تجهیزات و آزمایشگاه‌های مرکز
۶ – ارائه خدمات زیر ساختی به پارک ICT

چشم انداز
تبدیل شدن به یک پارک فناوری در کلاس جهانی با حضور شرکت‌های نامی و پیشرو داخلی و بین‌المللی و معتبرترین مرکز توسعه فناوری ICT و کسب و کارهای مرتبط در منطقه
اهداف هدف نهائی این پارک، ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقاء وانتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری و بحث‌های تجاری سازی دراین پارک به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.

  • کیلومتر ۲۶ اتوبان تهران کرج، جنب انستیتو پاستور ایران، پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • ictstp@itrc.ac.ir
  • ۰۲۶۳۶۱۰۲۸۶۲
  • ۰۲۱۸۴۹۷۷۵۰۸