معرفی

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان يک سازمان مستقل با هدف توسعه مبتني بر دانايي از طريق ايجاد مراکز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري در اصفهان، قطب اقتصادي و صنعتي ايران شكل گرفته است. اين سازمان به عنوان اولين سازمان موسس مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري در كشور، تلاش مي‌كند تا با ايجاد بستري مناسب براي توسعه فعاليت شركت‌هاي دانش‌بنيان، زمينه لازم را براي تجاري‌سازي دستاوردهاي آن ها و جذب سرمايه گذاري‌هاي داخلي و خارجي فراهم آورد.
وظایف قانونی

سازماندهى امکانات تحقیق و توسعه براى ایجاد پیوند بين منابع و مهارت‌هاى دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتى و صنعتى
جهت‌دادن مؤثر جامعه علمى کشور به سوى تحقیق در رشته‏‌هاى موردنیاز
برنامه‌‏ریزى و ایجاد زمینه مناسب به منظور کاربردى و تجارى‌کردن نتايج تحقيقات
ایجاد فضاى مناسب علمى و پژوهشى براى جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور
ارتقاى دانش فنى متخصصین براى بروز خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمينه تکنولوژى
دستیابى به آخرین اطلاعات و دانش فنى موردنیاز به منظور کسب و ايجاد تکنولوژى برتر در صحنه رقابت جهانى
اشاعه فرهنگ و سازماندهى فعالیت‌هاى جمعى تحقیقاتى و استفاده از امکانات شهرک
پیشنهاد راهبردهاى مناسب براى جذب و انتقال دانش فنى

اقدامات اجرایی شهرک علمی و تحقيقاتي اصفهان


۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶: تعیین و تصویب اعضاي هيات موسس شهرک توسط شوراي پژوهشهاي علمي کشور، مکان‌يابي، تشكيل هيات‌اجرايي به رياست استاندار اصفهان و تاسيس دبيرخانه شهرك، تشكيل كميته‌هاي تخصصي در شهرك، آغاز طراحي مركز رشد فناوري، تهيه و تصويب اساسنامه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شروع فعاليت‌هاي تحقيقاتي با۳۵ پروژه در شهرك. ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸: تصویب ردیف بودجه ملی براي شهرک، برگزاري اولين جشنواره منطقه اي شيخ‌بهايي، واگذاري ۵۲۰ هکتار از اراضي مجاور دانشگاه صنعتي اصفهان جهت احداث شهرک، انجام مطالعات اولويت يابي گرايش‌هاي تخصصي شهرك.
۱۳۷۹: راه‌اندازی مرکز رشد فناوری در ساختمان ۲۲ بهمن، پذیرش و استقرار ۱۷ واحد فناوري در مرکز رشد، ايجاد شبکه تحقيقاتي همكار، عضويت شهرك در انجمن جهاني پارك هاي علمي (IASP)، عضویت شهرک در انجمن پارک های علمی آسيا (ASPA)
۱۳۸۰: راه‌اندازی دوره رشد مقدماتی، راه‌اندازی آزمايشگاه‌ها و کارگاه‌هاي تخصصي
۱۳۸۱: راه اندازی مرکز رشد تخصصی ICTو پیگیری استقرار موسسات مربوطه در ساختمان اصلي مرکز رشد در مجاورت دانشگاه صنعتي اصفهان، افزايش تعداد موسسات به ۵۶ واحد، برگزاري اولين کارگاه آموزشي پارک‌هاي علم و فناوري در كشور.
۱۳۸۲:راه‌اندازی پارک علم و فناوری شیخ‌بهايي.
۱۳۸۳: ارتقاءسطح فعالیت‌های شهرک و موسسات از سطح ملی به سطح بين‌المللي.
۱۳۸۴: رشد موسسات دانش محور، مشارکت در توسعه منطقه‌ای
۱۳۸۵: ارتقاء خدمات به موسسات دانش محور، رشد منطقه فناوری
۱۳۸۶: افزایش نقش واحدهای فناور در اقتصاد منطقه، اشاعه فرهنگ فن‌آفریني
۱۳۸۷: شکوفایی پارک علم وفناوری شيخ‌بهايي، توسعه نوآوري وفن‌آفريني درمنطقه
۱۳۸۸: ارتقای فرآیند‌های توسعه فناوري، تجاري‌سازي وانتشار دستاوردهاي فناوري منطقه
۱۳۸۹: توسعه فناوری‌های صنعت‌ساز، تلاش مضاعف دربسط ارتباطات بین المللي
۱۳۹۰: جهاد اقتصادی و فناوری از طریق توسعه کمي و کيفي شرکت‌هاي دانش‌بنيان در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و استان
۱۳۹۱: کار، سرمایه و فناوری صنعت ساز ایراني پشتوانه توليد ملي
۱۳۹۲: توسعه شرکت های دانش‌بنیان، جلوه ای از حماسه اقتصادي
۱۳۹۳: مقاوم‌سازی اقتصاد با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنيان
۱۳۹۴: شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنيان با جلب مشارکت مردمي
۱۳۹۵: بین المللی‌سازی شرکت‌هاي دانش‌بنيان، اقدامي در تحقق اقتصاد مقاومتي

۱۳۹۶: توسعه بازار شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان، زمینه ساز افزايش توليد و اشتغال‌پايدار

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
صندوق پستی ۶۶۶-۸۴۱۵۵ کد پستی: ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱
تلفن: ۳۳۸۶۵۳۵۵-۰۳۱ فکس: ۳۳۸۶۲۳۵۵-۰۳۱