مرکز رشد واحدهای فن آوری فرآورده های دارویی یکی از مراکز رشد وابسته دانشگاه علوم پزشکی تهران است که در زمینه پوشش و استقرار شرکتهای فعال در زمینه های دارویی و تشخیصی فعالیت می نماید. مرکز رشد واحدهای فن آوری فرآورده های دارویی دانشگاه مهمترین استراتژی خود را پذیرش و استقرار شرکتهایی قرار داده است که منطبق با علوم روز و نیازهای اساسی جامعه فعالیت می نمایند. خدماتی که این مرکز به شرکتها و واحدهای مستقر ارائه می دهد شامل موارد زیر است
•تامین محل کار(به صورت اجاره)
•خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی
•خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی
•آموزش های تخصصی ویژه و مشاوره
•سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فنآوری
مرکز رشد
مركز رشد فرآورده هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1383 همزمان دوره ظهور مراكز رشد در ايران در محل قديمي ترين واحد داروسازي ايران با نام بخش دارويي دانشگاه علوم پزشكي تهران تاسيس و با توجه به زيرساخت موجود در بخش دارويي در زمينه صنعت داروسازي گامهاي محكمي را براي حمايت از شركتهاي نوپا در زمينه ساخت داروها با تكنولوژي ساخت بالا برداشته است. در اين راستا تا كنون چندين شركت دراين مركز با ايده ساخت داروهاي نوتركيب، كيت هاي تشخيص بيوشيميايي و تكنولوژي اطلاعات دارويي (IT) آغاز به كار نموده و در حال حاضر چند فرآورده مهم دارويي را وارد بازارهاي مصرف داخلي و خارجي نموده اند. اميد است كه اين مركز با مهارت هاي خود از ايده هاي خلاق و مبتكران عزيز در زمينه علوم و تكنولوژي دارويي در پزشكي گامي در راستاي اعتلاي ايران اسلامي عزيز بردارد.
آدرس:
+98(21)88006090 - +98(21)88011058 - +98(21)88026732 تلفن:
+98(21)88026734 فاکس:
pi@tums.ac.ir Email: