معرفی پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران مجموعه ای تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که به عنوان یکی از مهمترین ساختارهاي مؤثر در اقتصاد دانش بنیان، محيطي مناسب براي استقرار، رشد، توسعه و شکوفایی مؤسسات و شرکت های دانش بنیان را فراهم می آورد و شرکت هایی فناور مستقر در آن در تعامل سازنده با دانشگاه ها و سایر مؤسسات پژوهشی و فناوری به فعاليت هاي فنّاورانه می پردازند.
هدف اصلي پارک علم و فناوری مازندران تولید و افزايش ثروت در جامعه از طريق ایجاد و توسعه فعالیت مؤسسات متکی بر دانش و فناوری است.
اهم اين فعاليت ها شامل نیازسنجی، ايده پردازي، تحقیق و توسعه، طراحي مهندسي، ثبت مالكيت فكري، تجاری سازی، انتقال فناوری، فروش و پشتیبانی بعدي براي تحقق محصولات فناوري در عرصه توليد صنعتي و همچنين عرضه ساير خدمات تخصصي مي‌باشد.


پارك علم و فناوري مازندران به عنوان مجموعه تخصصي ، حرفه اي در استان، عضوي فعال در شبكه فناوري ايران اسلامي مي باشد.
اين مركز در راستاي سند چشم انداز ۱۴۰۴ ايران اسلامي و نقشه جامع علمي كشور و سياست هاي وزارت علوم، تحقيات و فناوري كه در موافقت نامه اصولي پارك تبلور يافته، نقش مهمي را در توسعه استاني و منطقه اي داشته و فعاليت خود را در جهت حمايت از نخبگان، فناوران، دانشوران، دانشگاهيان، صنعتگران و اعضاي محترم هيات هاي علمي، در قالب شركت هاي دانش بنيان و واحدهاي فناور ساماندهي مي نمايد.
پارك علم و فناوري مازندران خود را از مصاديق بارز اقتصاد مقاومتي و اهداف اصل ۴۴ قانون اساسي در حمايت از شركت هاي دانش بنيان و بخش خصوصي فعال در عرصه فناوري كشور دانسته و با مديريت عالي، معتبر، نافذ و باثبات و ايجاد فضاي مناسب جهت بروز استعدادها و توانمنديهاي فناوران و شركت هاي دانش بنيان در مقابل مقام معظم رهبري، دولت ، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مردم فرهيخته و ايثارگر ايران اسلامي پاسخگو مي باشد.
كاركنان و فناوران پارك با بهره گيري از ظرفيت هاي متنوع علمي، پژوهشي و منابع انساني و طبيعي به خصوص در عرصه هاي كشاورزي، شيلات، منابع طبيعي، سلامت، فناوري اطلاعات، گردشگري و فني و مهندسي تمام تلاش خود را جهت دستيابي به چشم انداز استقرار۷۰۰ شركت دانش بنيان در مدت ۵ سال و تشكيل حداقل ۸ مركز رشد در شهرستان هاي استان بكار خواهند بست.
پارك علم و فناوري مازندران خود را متعهد مي داند كه با شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني حامي موثر و ممتازي براي كارآفرينان و سرمايه گذاران ايران اسلامي باشد. مجموعه مديريت پارك علم و فناوري مازندران، بر اين باور است كه بهترين پل ارتباطي ما بين دانشگاه و صنعت پارك هاي علم و فناوري مي باشند كه مي توانند با حل مشكلات بخش توليد، صنعتي پويا و رقابتي را به ارمغان آورند.
پارك بار اصلي تحقق رسالت خويش را بر دوش مديران و كاركناني مي داند كه تمام انگيزه و تلاششان در جهت حمايت از جريان علمي و فناوري كشور با هدف تبديل شدن ايران اسلامي به الگوي جهان اسلام در پيشرفت و توسعه يافتگي با تكيه بر خود باوري و تواناييهاي بومي مي باشد.
امید آنکه در سایه توجهات امام عصر (عج) و همت دانشمندان و حمایت مسئولین عزیز کشور به ایرانی آباد و توسعه یافته با جایگاه ممتاز در عرصه های علمی و فناوری در سطح منطقه و جهان دست یابیم .

مازندران - ساری - کوی طبرستان - میدان شهید شیراوژن (دانشجو) - ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری مازندران
  • تلفن: 33208293-011
  • فکس: 33208299-011
  • کد پستی: 4816845155
  • ایمیل: info[AT]mstp[DOT]ir