اهداف راهبردی پارک

اهداف تعیین شده پارک علم و فناوری استان خوزستان در راستای تحقق چشم انداز ترسیم شده و ماموریت پارک به شرح زیر مشخص شده است:

  • دستیابی به زیرساخت های مطلوب و جذاب برای پذیرش شرکت های دانش بنیان داخلی و خارجی
  • کمک به توسعه تعامل سه جانبه دانشگاه، صنعت و جامعه از طریق افزایش دانش بری صنعت، تجاری سازی دستاوردهای دانش بنیان دانشگاه و تقویت فرهنگ نوآوری جامعه
  • ایجاد و گسترش جریان سیال دانش بین مراکز علمی و صنایع در جهت نوسازی علمی- فناوری صنایع موجود
  • تحقق ارتباط مؤثر و هم افزایی بین تمامی اجزای زنجیره ایده تا پدیده
  • خلق و توسعه فناوری های نوین، مبتنی بر مزیت های رقابتی منطقه و خلق مزیت های جدید
  • کمک به توسعه تجارت بین المللی با تاکید بر مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه کشور عراق
  • افزایش کارایی و اثربخشی پژوهش و فناوری استان تا حاصل شدن بهبود کیفیت زندگی مردم


مرکز رشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد

نام مدیر : دکتر محمودی نژاد
پست الکترونیک: Safiabad@khstp.ir آدرس اینترنتی: www.Dez-Incubator.ir
تلفن: ۴۲۳۸۸۰۴۳(۰۶۱)-(داخلی ۲۵۹) مركز رشد واحدهاي فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

آدرس: خرمشهر، کوی بهروز،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
آدرس اینترنتی : www.kmsu.ac.ir
نام مدیر : مهندس رزمجویی
​​پست الکترونیک : Roshd@kmsu.ac.ir
​تلفن : ۵۳۵۳۳۹۸۰ (۰۶۱)


مركز رشد واحدهاي فناور نفت و گاز مستقر در دانشگاه صنعت نفت

نام مدیر : دکتر زمان زاده پست الکترونیک: Roshd@put.ac.ir آدرس اینترنتی: www.Roshd.put.ac.ir
تلفن: ۳۲۲۲۶۱۴۰ (۰۶۱) مرکز رشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

نام مدیر : دکتر اصلاحی
ایمیل: Khuz_agriroshd@mailfa.org شماره تماس : ۰۹۱۶۶۱۱۸۷۴۲ مرکز رشد واحدهای فناور دزفول - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

نام مدیر : دکتر براتی تلفکس : ۴۲۴۳۰۰۱۴ (۰۶۱) ​آدرس : شهرستان دزفول، کوی آزدگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، مجتمع پردیس آموزشی-پژوهشی شهید دکتر احمد سوداگر، ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور دزفول