مركز رشد واحدهاي فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

ساختمان این مرکز در اسفند ماه ۱۳۸۹ با حضور معاونت محترم پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری افتتاح گردید و فعالیت رسمی آن با صدور موافقت اصولی توسط کمیته تخصصی فناوری در مهرماه ۱۳۹۰ آغاز شد.
مالکیت ساختمان این مرکز در اختیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر می باشد که طی تفاهم نامه ای به مدت ۵ سال به پارک علم و فناوری خوزستان واگذار گردیده است.آدرس: خرمشهر، کوی بهروز،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
آدرس اینترنتی : www.kmsu.ac.ir
نام مدیر : مهندس رزمجویی
​​پست الکترونیک : Roshd@kmsu.ac.ir
​تلفن : ۵۳۵۳۳۹۸۰ (۰۶۱)