برنامه ها برنامه های کلان
 • بستر سازی وحمایت از ایجاد و توسعه واحدهای فناور و دانش بنیان بر اساس الویت های بخش کشاورزی
 • توسعه و بستر سازی پژوهش های کاربردی و فناورانه
 • توسعه، ارتقای و تسهیل خدمات تجاری سازی فناوری
 • توسعه ارتباطات و همکاری های علمی و فناوری
 • ایجاد و توسعه زیر ساخت های عمرانی و فناوری در بخش کشاورزی
 • توسعه و ارتقای نظام مدیریت منابع مالی و انسانی

برنامه های عملیاتیبستر سازی وحمایت از ایجاد و توسعه واحدهای فناور و دانش بنیان بر اساس الویت های بخش کشاورزی
 • توسعه کمی و کیفی امور جذب و پذیرش هسته‌ها و واحد های فناور و دانش بنیان
 • حمایت از ایجاد و رشد هسته ها و واحد های فناور و دانش بنیان بر اساس خوشه های فناور
 • حمایت از توسعه روابط علمی واحد های فناور با بخش های تحقیقاتی دولتی و ایجاد واحد های تحقیق و توسعه
 • ارائه خدمات مالی و پشتیبانی فناوری به واحد های فناور و دانش بنیان
 • توسعه فضاهای استقرار واحد هاب فناور و استقرار نظام هوشمند ارائه خدمات
 • استقرار نظام مکانیزه نظارت و ارزشيابي

توسعه، ارتقای و تسهیل خدمات تجاری سازی فناوری
 • ارتقای خدمات فنی و تخصصی در آموزش و مشاوره، تامین امکانات آزمایشگاهی و پایلوت، خدمات فناوری اطلاعات و حمایت در اخذ مجوز ها و استاندارد ها
 • ارتقای خدمات فناوری مانند حضور در نمایشگاه ها، همایش ها و سمینارها، مستند سازی، تدوین دانش فنی و ارزش گذاری فناوری
 • توسعه مبادلات فناوری در بخش کشاورزی با ایجاد فن بازار های تخصصی کشاورزی، ایجاد شبکه مراکز رشد تخصصی و شبکه شرکت های دانش بنیان

توسعه ارتباطات و همکاری های علمی و فناوری
 • ارتقای فعالیت های اطلاع رسانی و روابط عمومی با ایجاد تارنمای مرکز، راه اندازی سیستم اتوماسیون داخلی، مشارکت در برگزاری سیمنار های و جشنواره ها
 • انتشار گاه نامه های اطلاع رسانی فناوری در بخش کشاورزی
 • پروژه یابی و مدیریت اجرای پروژه های تقاضا محور
 • پیگیری تشکیل شبکه ملی مراکز رشد فناوری کشاورزی
 • پیگیری تشکیل شبکه ملی شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی
 • گسترش ارتباط با مراکز علمی و آموزشی و همکاری با سازمان ها و مراکز صنعتی

ایجاد و توسعه زیر ساخت های عمرانی و فناوری در بخش کشاورزی
 • تهیه نقشه از زمین و ساختمان های موجود و تعیین سایت های موضوعی برای بخش های مختلف کشاورزی
 • امکان سنجی توسعه مرکز رشد در ایستگاه های مختلف مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • توسعه فضاهای تولید به صورت مشارکت بخش خصوصی
 • توسعه فضاهای پایلوت و تسهیل در استفاده از آزمایشگاه ها و فضا های تولید

توسعه و ارتقای نظام مدیریت منابع مالی و انسانی
 • افزایش منابع درآمدی
 • تنوع بخشی به منابع درآمدی
 • توسعه مدیریت مشارکتی نیرو و خدمات
 • توانمندسازی مدیریت و پرسنل و آگاهی رسانی به مدیران ارشد سازمان موسس
 • تامین سیستم برنامه ریزی مالی و بودجه بندی بر اساس نظام خودگردانی

الویت های بخش کشاورزیمرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی با نظارت شورای فناوری و همفکری اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، برنامه های میان مدت خود را در توسعه خوشه ای فناوری در بخش کشاورزی به شرح ذیل طراحی نموده و در تغییرات ساختاری در ترکیب شرکت های عضو، و در در حال جذب اعمال نموده است.
 • توسعه هوشمند سازی و مکانیزاسیون در بخش کشاورزی
 • توسعه فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی
 • توسعه فناوری های تولید بذر
 • توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی
 • منابع جدید در بخش کشاورزی
 • توسعه روش های تولید غذای سالم با رویکرد تامین مواد اولیه صنعت غذایی


اهداف
 1. تجاري سازي دستاورد های پژوهشی کاربردي و توليد ثروت و ایجاد زمینه های کارآفرینی
 2. حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان مبتكر
 3. توسعه شركت هاي فناور دانش بنيان
 4. نهادينه کردن آينده پژوهي در تصميم گيري مسئولين و ترویج آن در سطوح مختلف جامعه ايران اسلامي
 5. كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري، توليد و توسعه‌ي محصولات و فرآيندهاي فناورانه قابل عرضه به بازار
 6. توسعه و ارتقاء تعاملات و ارتباطات علمی و فناوری ملی به عنوان مرکز تولید توسعه فناوری
 7. ایجاد بستر مناسب حضور و همکاری واحدهای فناور برتر جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش‌محور و فناور فعال در زمينه‌هاي کشاورزی
 8. کمک به بسط فناوری های بین رشته ای در عرصه کشاورزی


دفتر مدیر مرکز 051-38717012-13

معاون مرکز 051-38717014کارشناس آموزش 051-38717016کارشناس پشتیبانی 051-38717017نمابر 051-38717018ایمیل info@agrotechincubator.comآدرس مشهد؛ بزرگراه شهید کلانتری؛ حد فاصل میدان جمهوری‌اسلامی و جهاد؛ مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع‌طبیعی و صنایع‌غذاییکدپستی 91769-83641