پارک علم و فناوری استان مرکزی در شهريور ماه سال 1381 بر اساس مصوبه شورای عالی گسترش آموزش عالی، شروع به فعالیت نمود. همزمان با بررسي ها و مطالعات اوليه در جهت فعاليتهاي پارک و امکان سنجي و آماده سازي مقدمات راه اندازي پارک، در راستاي اخذ موافقت اصولي اولين مرکز رشد تخصصي خود اقدام، و در دي ماه 1382، مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان مرکزی، فعاليت اجرايي خود را آغاز کرد. پارک علم و فناوری استان مرکزی در حال حاضر دارای یک مرکز رشد واحدهای فناوری مستقر در شهرستان اراک می باشد.این پارک در سال 1387 اقدام به اخذ مجوز فعالیت يک مرکز رشد اقماری در شهرستان ساوه نموده و در همان سال نیز يک مرکز رشد اقماری در شهرستان تفرش ایجاد نموده است . به طور خلاصه، پارک علم و فناوري استان مرکزي از سه طريق زير به توسعه اقتصادي منطقه کمک خواهد کرد: - تسهیل کننده توسعه اقتصادي بر اساس مزيتهاي منطقه‌، تشويق فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در صنايع داراي مزيت و تجاري سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي در زمينه فناوري هاي نو . - فعاليت در جهت ايجاد و ترویج صنايع جديد داراي فناوري پيشرفته و داراي رشد بالا در منطقه . - پشتيباني و تسهيل در ايجاد شرکتهاي فناور و تجاري سازي ايده‌هاي نوآورانه در صنعت و تجارت منطقه چشم انداز پارک
تبدیل پارک علم و فناوری استان مرکزی به محلی که با بهره گیری از نیرو های متخصص و دلسوز استان و همچنین ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا، زمینه را برای رشد و ارتقای فناوری در استان فراهم می کند. پارک علم و فناوری استان مرکزی با ایجاد محیطی جذاب و برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه زمینه را برای حضور هر چه بیشتر متخصصین و نخبگان و حرکت صنعت استان از فناوری های سطح پایین به سمت فناوریهای پیشرفتهفراهم می کند. پارک علم و فناوری استان مرکزی با ایجاد تعامل میان مراکز تحقیقاتی، صنایع و دانشگاههای استان زمینه را برای ایجاد هم افزایی و افزایش قدرت رقابت شرکت های فناور فراهم می کند.

اولويت فعاليت ها در پارک علم و فناوری استان مرکزی 1- مواد و محصولات شيميايی 2- محصولات فلزی(ماشين آلات و تجهيزات و قطعه سازی) 3- فناوری اطلاعات و ارتباطات و اتوماسيون صنعتی 4 - فناوری های مرتبط با صنعت آلومينيوم 5- ساير زمينه های فنی و مهندسی (کشاورزی، دامپروري، محيط زيست و ...)

پارک علم و فناوری استان مرکزی

مرکز رشد واحدهای فناوری

اراک - انتهای خیابان شهید رجایی - بلوار شهید قدوسی - پارک علم و فناوری استان مرکزی
کد پستی: 3813914988
صندوق پستی: 416-38135

ایمیل روابط عمومی: info@astp.ir

تلفن : 14-32226011 (086)

فاکس: 32240051 (086)

تماس با مسئولین: