اهداف


جذب نیروهای متخصص بومی
جذب شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان
افزايش كارايي و اثر بخشي تحقيقات كاربردي
افزايش سهم واحدهای فناور در ایجاد ارزش افزوده و فعاليتهاي اقتصادي در راستای اقتصاد مقاومتی
توسعه و تعميق ارتباط واحدهاي صنعتی و اجرايي با مرکز بین‌المللی رشد قشم
تنوع بخشی به منابع مالی مرکز بین‌المللی رشد قشم از طریق فعاليت هاي دانش محور و فناورانه
ارتقای توان رقابتی و پاسخگویی مرکز بین‌المللی رشد قشم بر اساس تقاضا محوری
توسعه مشاركت و همكاري هدفمند میان توانمندي هاي علمي و فناوري مرکز بین‌المللی رشد قشم با سازمانها و ساير دستگاه هاي اجرايي دولتي و بخش خصوصي
ارتقاي مستمر اثر بخشي و كارآيي اداري و فرایندهای اجرايي مرکز بین‌المللی رشد قشم
تنوع بخشي به منابع مالي و اعتبارات مورد نياز مرکز بین‌المللی رشد قشم
ايفاي نقش موثر در سياست گذاري هاي كلان توسعه فناوري
افزايش مستمر توان رقابتي مرکز بین‌المللی رشد قشم از طريق ارتقای کمی و کیفی خدمات پشتيباني عمومي و تخصصي با ارزش افزوده بالا

سیاست کلی


شرکت‌ها با زمینه فعالیت در کلیه رشته‌های مرتبط با امکانات مرکز، می‌توانند در مرکز رشد مستقر شوند.
مدت زمان استقرار شرکت‌ها در مرکز رشد حداکثر 5 سال است با تصویب هیأت امناء.
استقرار شرکت‌ها پس از مراحل پذیرش، تکمیل مدارک مورد نیاز و عقد قرارداد استقرار انجام می‌گیرد.
فضای تخصیص یافته به شرکت‌ها متناسب با میزان فعالیت و تعداد پرسنل می‌باشد.
رعایت تعهدات اخلاقی و مقررات عمومی مرکز، توسط کلیه شرکت‌ها الزامی است.
ارائه خدمات کم‌هزینه، موثر، سریع، آسان، یکپارچه و مشتری محور.
تمرکز به نحوه ارائه خدمات
جهت گیری به ارائه خدمات با ارزش افزوده بالاتر
انعطاف پذیری در ارائه خدمات بدین معنا که خدمات ارائه شده قابلیت تغییر در کیفیت یا نوع خدمت بسته به نیاز شرکت‌ها را دارد.
تلاش برای فراهم آوردن حمایت‌های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد
ارائه خدمات و مشاوره‌های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده‌های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری سازی آن‌ها
نظارت بر روند رشد واحدها و تجلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز رشد
نظارت بر فعالیت‌های واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آن‌ها
ارائه محل استقرار همراه با تجهیزات ضروری، اتاق سمینار و جلسات
آموزش و مشاوره‌های تخصصی
تسهیل ارتباط بین متخصصان و واحدهای فناور
تسهیل استفاده از امکانات تحقیقاتی، آزامایشگاهی و کارگاهی مرکز
تسهیل دسترسی به نیروی کار متخصص
سازمان‌دهی خدمات متمرکز با تجمیع خدمات در راستای سرشکن شدن هزینه‌ها یا افزایش کیفیت خدمات
حفظ امنیت و آرامش واحدها و فضای عمومی مرکز
مشاوره حقوقی تخصصی و حمایت از حقوق مالکیت فکری واحدهای مستقر