مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری گلستان، مرکزی است که تحت مدیریت متخصصین حرفه ای اداره شده و با ارائه ی خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه ی تحقیقات جدید توسط محققین که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فناوری تشکیل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می نماید.

مزایای استقرار در مرکز رشد

  • هم افزایی بین واحدها و هسته های فناور مستقر و امکان استفاده از تجربیات یکدیگر
  • نزدیکی به پارک علم و فناوری و صنایع بزرگ استان
  • سهولت دسترسی به منابع انسانی و کاهش هزینه های تحقیقات
  • استفاده از امکانات و خدمات موجود در مرکز رشد بخصوص خدمات آموزشی و مشاورهای
  • تسهیل در تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی
  • ارائه تسهیلات مالی و اعتباری برابر مقرارت مرکز


شهرک صنعتی آق قلا، فاز سه، نبش خیابان صنعت 2، پارک علم و فناوری گلستان، ساختمان شهید تهرانی مقدم


تلفن : 7-01734534003
فکس : 01734534001
Website: http://www.Gstpark.ir
Email: info@GstPark.ir