اهداف مركز رشد

آخرین به روز رسانی در يكشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ نوشته شده توسط Administrator دوشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۰

اهداف:
1-بستر سازي جهت تجاري کردن دستاورد هاي تحقيقاتي
2-ايجاد زمينه کار آفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي جوان
3- کمک به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري
4- ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحد هاي کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه فناوري
5-بستر سازي جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه فناوري به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي
6-توليد و توسعه محصولات و فرآيند هاي فناوري قابل عرضه به بازار