اهداف و ساختارسازمانی

مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر اساس ماموریت دانشگاه های نسل سوم و شعار دانشگاه کارآفرین مبنای اقتصاد دانش­بنیان، با هدف ایجاد بسترها و سازکار مناسب در حمایت از ایده های نوآورانه و فناورانه جامعه دانشگاهی و جهت دهی آنها به سوی شکل­گیری کسب و کار پایدار و تجاری سازی محصولات تاسیس شده است. بدون شک توانمندسازی دانش آموختگان برای ورود به دنیای رقابت اقتصادی، و کمک به کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان و اقتصادی سازی نتایج تحقیقات کاربردی پایان یافته در دانشگاه، از اهداف ثانویه این مسیر خواهد بود.


مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیر
تهران، میرداماد غربی، پلاک ۴۷۰
تلفن: ۸۴۰۶۴۴۱۱کد پستی: ۱۹۶۹۷۶۴۴۹۹
فکس: ۸۸۸۸۱۰۴۲