مأموریتپارک علم و فناوری دانشگاه تهران، به دنبال ایجاد نظام کامل نوآوری از دانشگاه تا بازارهای محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد. ما به دنبال تمهید سامانه لازم برای ایجاد شرکت های دانش بنیان زایشی دانشگاه تهران می باشیم. ثروت آفرینی برای دانشگاه از طریق ثروت تولید شده از شرکت های زایشی، تربیت نسل جدیدی از صنعت گران و فناوران با اخلاق و متعهد به کیفیت و توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری، محورهای اصلی فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می باشد.ارزش و اهداف پارک:

تحول دانشگاه تهران به دانشگاه کارآفرین؛
تولد صنعت ملی از دانش ملی؛
کسب استقلال مالی دانشگاه؛
تحول اقتصاد ایران به اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی.
آدرس:

خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۴ - ۰۲۱۸۸۲۲۰۷۰۰