آشنایی با مرکز
نام مركز: مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی
رئيس مركز و مرتبه علمي: دکتر سالار همتی (استادیار)
اعضاي هيأت علمي تمام وقت:
اعضاء تیم شرکت ها 10 نفر هییت علمی پژوهشگر طرح ها- 10 نفر غیر هییت علمی

تلفن تماس : 347525743 - 041

شماره فکس:34752573 -041

آدرس پستي : تبريز- خیابان پاستورقدیم (مابین شریعتی ولاله زار) مجتمع مراکز رشد فناوري فرآورده هاي دارويي وتجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکي تبريز

آدرس پست الکترونيک : tpti@tbzmed.ac.ir