نام استارتاپ: ترجمیک | ترجمه تخصصی
وب سایت: arjomic.com
سال تاسیس: ۱۳۹۵
موضوع: ارائه خدمات ترجمه تخصصی و ویراستاری مقاله، کتاب، متن
نام صاحب استارتاپ: امیر بیدختی، محمد صابری
توضیح بیشتر:
سایت ترجمیک، با در اختیار داشتن ۱۰۰۰مترجم که نیمی از آن ها کارشناسی ارشد، دکتر و هیئت علمی هستند، به ارائه خدمات ترجمه تخصصی مقاله، کتاب و متون مختلف می پردازد. برای کسب اطلاعات بیشتر و همکاری به وب سایت ترجمیک مراجعه نمایید.
ترجمیک | استارتاپ شو