انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هرچند که مسیر کندتری را نسبت به گذشته طی می‌کند اما همچنان رو به افزایش بوده و به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش ایسنا، برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و بدهکار شدن آنها طی سال‌های قبل همواره یکی از معضلات شبکه بانکی بوده است؛ چرا که از […]
نوشته بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بدهکارند اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط

  1. چند هزار میلیارد تومان سکه و اسکناس دست مردم ایران است؟
  2. سرمایه بانک مرکزی به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت
  3. در بحران مؤسسات مالی ۱۱ هزار میلیارد تومان از خزانه پرداخت شد______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/95151