انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

دولت کره جنوبی مقامات خود را از نگهداری و خرید و فروش ارزهای دیجیتال منع کرده است. در حوزه تمام ارزهای مجازی (متمرکز و غیرمتمرکز) این اولین بار است که دولت ورود به این حوزه را برای تمام مقامات و نهادهای دولتی ممنوع اعلام کرده است. به گزارش Maeil Business، وزارت کارگزینی دولت کره جنوبی، […]
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/south-korean-...rypto-holding/