انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Secure layer overlay from router to destination via optional VPN services providing enhanced security, anonymity and freedom from censorship پوشش لایه امن از روتر به مقصد از طریق خدمات VPN اختیاری ارائه امنیت افزایش یافته، ناشناس بودن و آزادی از سانسور
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/secure-layer/