انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

در پی سرقت چند صد سیستم قدرتمند ماینینگ در ایسلند، جستجوی پلیس برای پیدا کردن این رایانه ها ادامه دارد. همچنین، چند مورد دستگیری نیز در این مورد گزارش شده است. چند روز پیش، خبر سرقت ۶۰۰ سیستم قدرتمند ماینینگ منتشر شد. «۶۰۰ سیستم قدرتمند استخراج ربوده شد» این سرقت طی چند عملیات جداگانه در ماه […]
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/icelandic-pol...g-miner-thief/