انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
استارت آپ چیست؟


محمد رضا فرحی | به خاطر دارم که حدود یک‌سال پیش، یک تیم، ایده‎ خود را به شرکت ما ارائه کردند و من در نقد ارزش پیشنهادی ارائه شده، به آنها گفتم که کار شما یک فعالیت استارت‌آپی نیست ...


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%...%D8%AA%D8%9F-9