هدف

انواع بردها و مدارهای الکترونیکی ماشین های سنگین VDO – ECU – EMS – WABCO – ALLISON


معرفی
مرکز تخصصی تعمیر و فروش بردهای الکترونیکی ماشین های سنگین در سال ۱۳۹۶ زیر مجموعه فروشگاه سنگین بنز عزیزی شروع به کار نموده است. این مرکز انواع بردهای برند اصلی مورد نیاز منطقه را دارا بوده و از مرکز R&D برخوردار است.